Aktualności

Data aktualizacji 10.09.2020

Informujemy, że od dnia 14 września 2020 r. odbędzie się kontynuacja zadania nr 6 Pośrednictwo pracy dla ośmiu Uczestniczek z grupy V w Lublinie. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 14.09.2020 r. do 15.09.2020 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu "Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 06.08.2020

Informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2020 r. odbędzie się kontynuacja zadania nr 6 Pośrednictwo pracy dla jednej Uczestniki z grupy V w Lublinie. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem w ramach projektu "Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 28.07.2020

Informujemy, że w dniu 31 lipca 2020 r. odbędzie się kontynuacja zadania nr 6 Pośrednictwo pracy dla jednego uczestnika z grupy IV w Zamościu. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem w ramach projektu "Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 18.06.2020

Informujemy, że od dnia 21 czerwca 2020 r. odbędzie się kontynuacja zadania nr 6 Pośrednictwo pracy dla grupy IV w Zamościu. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 21.06.2020 r. do 25.06.2020 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu "Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 03.06.2020

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2020 r. odbędzie się kontynuacja zadania nr 6 Pośrednictwo pracy dla dwóch Uczestniczek grupy V w Lublinie zgodnie, z harmonogramem, w ramach projektu "Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 01.06.2020

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym dla 8 Uczestniczek grupy V projektu "Zmiana na lepsze" w Lublinie zostały wydłużone staże zawodowe na okres trzech miesięcy do 31.08.2020 r.

Data aktualizacji 11.03.2020

Informujemy, że od dnia 12 marca 2020 r. 1 Uczestniczka projektu "Zmiana na lepsze" rozpoczęła trzy miesięczny staż zawodowy po szkoleniu "Florystyka".

Data aktualizacji 04.03.2020

Informujemy, że od dnia 09 marca rozpoczynamy realizację Pośrednictwa pracy dla 1 Uczestniczki z grupy V w Lublinie. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 09.03.2020 r. do 11.03.2020 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu "Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 04.03.2020

Z przyjemnością informujemy, że dla 12 Uczestników grupy IV projektu "Zmiana na lepsze" w Zamościu zostały wydłużone staże zawodowe na okres trzech miesięcy do 04.06.2020 r.

Data aktualizacji 28.02.2020

Informujemy, że od dnia 01 marca 2020 r. 10 Uczestniczek projektu "Zmiana na lepsze" rozpoczęło trzy miesięczny staż zawodowy po szkoleniu "Florystyka".

Data aktualizacji 19.02.2020

Informujemy, że od dnia 20 lutego rozpoczynamy realizację Pośrednictwa pracy dla 10 Uczestniczek z grupy V w Lublinie. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 20.02.2020 r. do 28.02.2020 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu "Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 26.01.2020

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27.01.2020 r. odbędzie się egzamin sprawdzający w zawodzie "Florystyka" dla Gr. V w Lublinie, w ramach projektu "Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 31.12.2019

Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2020 r. odbędzie się kontynuacja zadania nr 6 Pośrednictwo pracy dla grupy III w Zamościu. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 02.01.2020 r. do 04.01.2020 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu "Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 12.12.2019

Informujemy, że od dnia 16 grudnia 2019 r. rozpoczynamy realizację Szkolenia zawodowego z zakresu ,,Florystyki" dla grupy V w Lublinie. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 16.12.2019 r. do 27.01.2020 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Poniżej fotorelacja z zajęć:

Data aktualizacji 06.12.2019

Informujemy, że od dnia 9 grudnia 2019 r. odbędzie się kontynuacja zadania nr 6 Pośrednictwo pracy dla grupy II w Lublinie. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 09.12.2019 r. do 11.12.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu "Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 04.12.2019

Informujemy, że od dnia 5 grudnia 2019 r. 12 Uczestników/czek projektu "Zmiana na lepsze" rozpoczną trzy miesięczny staż zawodowy po szkoleniu "Specjalista/ka ds. kadr i płac z elementami księgowości".

Data aktualizacji 22.11.2019

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29 listopada 2019 r. odbędzie się egzamin VCC w zawodzie ,,Kadry i płace" dla Gr. IV w Zamościu, w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 22.11.2019

Informujemy, że od dnia 28 listopada 2019 r. rozpoczynamy realizację Blok miękkich kompetencji zawodowych dla grupy V w Lublinie. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 28.11.2019 r. do 09.12.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Poniżej fotorelacja z zajęć:

 

Data aktualizacji 20.11.2019

Informujemy, że od dnia 22 listopada rozpoczynamy realizację Pośrednictwa pracy dla grupy IV w Zamościu. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 22.11.2019 r. do 03.12.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu "Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 14.11.2019

Informuje, że od dnia 15 listopada rozpoczynamy realizację Grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy V w Lublinie. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 15.11.2019 r. do 24.11.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu "Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 22.10.2019

Informujemy, że od dnia 24 października 2019 r. rozpoczynamy realizację Szkolenia zawodowego z zakresu ,,Specjalista/ka ds. kadr i płac z elementami księgowości" dla grupy IV w Zamościu. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 24.10.2019 r. do 20.11.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 08.10.2019

Informujemy, że od dnia 9 października 2019 r. rozpoczynamy realizację Indywidualnego poradnictwa psychologiczno - społecznego dla grupy V w Lublinie. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 09.10.2019 r. do 27.10.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 07.10.2019

Informujemy, że od dnia 8 października 2019 r. rozpoczynamy realizację Blok miękkich kompetencji zawodowych dla grupy IV w Zamościu. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 08.10.2019 r. do 17.10.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 30.09.2019

Informujemy, że od dnia 1 października 2019 r. 11 Uczestników/czek oraz od 7 października 1 Uczestniczka projektu "Zmiana na lepsze" rozpoczną trzy miesięczny staż zawodowy po szkoleniu "Pracownik biurowy z elementami księgowości".

Data aktualizacji 30.09.2019

Informujemy, że od dnia 7 października 2019 r. 1 Uczestniczka projektu "Zmiana na lepsze" rozpoczyna trzy miesięczny staż zawodowy po szkoleniu "Techniki sprzedaży".

Data aktualizacji 30.09.2019

Informujemy, że od dnia 1 października 2019 r. odbędzie się kontynuacja zadania nr 6 Pośrednictwo pracy dla grupy I w Lublinie. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 01.10.2019 r. do 02.10.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projketu "Zmiana na lepsze". 

Data aktualizacji 12.09.2019

Informujemy, że od dnia 18 września 2019 r. rozpoczynamy realizację Pośrednictwa pracy dla grupy III w Zamościu. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 18.09.2019 r. do 29.09.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 10.09.2019

Informujemy, że od dnia 13 września 2019 r. rozpoczynamy realizację Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników/czek projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji dla grupy V w Lublinie. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 13.09.2019 r. do 30.09.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 09.09.2019

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 wrześia 2019 r. odbędzie się egzamin VCC w zawodzie ,,Pracownik biurowy" dla Gr. III w Zamościu, w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 05.09.2019

Informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. rozpoczynamy realizację Grupowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy IV w Zamościu. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 27.09.2019 r. do 06.10.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 02.09.2019

Informujemy, że od dnia 3 września 2019 r. rozpoczynamy realizację Poradnictwa psychologiczno - społecznego dla grupy IV w Zamościu. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 03.09.2019 r. do 25.09.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 30.08.2019

Informujemy, że od dnia 1 września 2019 r. 9 Uczestników/czek projektu "Zmiana na lepsze" rozpoczynają trzy miesięczny staż zawodowy po szkoleniu "Techniki sprzedaży".

Data aktualizacji 19.08.2019

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. odbędzie się egzamin VCC w zawodzie ,,Techniki sprzedaży" dla Gr. II w Lublinie, w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 19.08.2019

Informujemy, że od dnia 19 sierpnia 2019 r. rozpoczynamy realizację Pośrednictwa pracy dla grupy II w Lublinie. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 19.08.2019 r. do 10.09.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 09.08.2019

Informujemy, że od dnia 19 sierpnia 2019 r. rozpoczynamy realizację Szkolenia zawodowego z zakresu ,,Pracownik biurowy z elementami księgowości" dla grupy III w Zamościu. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 19.08.2019 r. do 10.09.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 09.08.2019

Informujemy, że od dnia 10 sierpnia 2019 r. rozpoczynamy realizację Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników/czek projektu w celu przygotwania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji dla grupy IV w Zamościu. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 10.08.2019 r. do 31.08.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 01.08.2019

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 r. rozpoczynamy realizację Blok miękkich kompetencji zawodowych dla grupy III w Zamościu. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 01.08.2019 r. do 09.08.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 15.07.2019

Informujemy, że od dnia 15 lipca 2019 r. rozpoczynamy realizację Szkolenia zawodowego z zakresu ,,Techniki sprzedaży" dla grupy II w Lublinie. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 15.07.2019 r. do 14.08.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Poniżej fotorelacja z zajęć:

Data aktualizacji 11.07.2019

Informujemy, że od dnia 12 lipca 2019 r. rozpoczynamy realizację Indywidualnego poradnictwa psychologiczno - społecznego dla grupy III w Zamościu. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 12.07.2019 r. do 31.07.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 05.07.2019

Informujemy, że od dnia 6 lipca 2019 r. rozpoczynamy realizację Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników/czek projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji dla grupy III w Zamościu. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 06.07.2019 r. do 12.07.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 01.07.2019

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 r. rozpoczynamy realizację Blok miękkich kompetencji zawodowych dla grupy II w Lublinie. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie od 01.07.2019 r. do 10.07.2019 r. zgodnie z harmonogramem w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Poniżej zdjęcia z zajęć:

Data aktualizacji 28.06.2019

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2019 r. 9 Uczestników/czek Projektu ,,Zmiana na lepsze" rozpoczęły trzy miesięczny staż zawodowy po szkoleniu ,,Pracownik obsługi biurowej".

Data aktualizacji 19.06.2019

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 r. odbędzie się egzamin VCC w zawodzie ,,Pracownik obsługi biurowej" dla grupy I w Lublinie, w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 14.06.2019

Informujemy, że od dnia 17 czerwca 2019 r. rozpoczynamy realizację Pośrednictwa pracy dla grupy I w Lublinie zrealizowane w terminie od 17.06.2019 r. do 28.06.2019 r. zgodnie z harmonogramem, w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 03.06.2019

Informujemy, że od dnia 5 czerwca 2019 r. rozpoczynamy realizację Indywidualnego poradnictwa psychologiczno - społecznego dla grupy II w Lublinie zrealizowane od 05.06.2019 r. do 28.06.2019 r. zgodnie z harmonogramem, w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 21.05.2019

Informujemy, że od dnia 23 maja 2019 r. rozpoczynamy realizację Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników/czek projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji dla grupy II w Lublinie zrealizowane w terminie od 23.05.2019 r. do 04.06.2019 r. zgodnie z harmonogramem, w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 20.05.2019

Informujemy, że w dniu 20 maja 2019 r. rozpoczynamy realizację Szkolenia zawodowego z zakresu ,,Pracownik obsługi biurowej" dla grupy I w Lublinie zrealizowane w terminie od 20.05.2019 r. do 14.06.2019 r. zgodnie z harmonogramem, w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Poniżej fotorelacja z zajęć:

Data aktualizacji 29.04.2019

Informujemy, że od dnia 29 kwietnia 2019 r. rozpoczynamy realizację Bloku miękkich kompetencji zawodowych dla grupy I w Lublinie zgodnie z harmonogramem, w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Poniżej zdjęcia z zajęć:

 

Data aktualizacji 20.03.2019

Informujemy, że od dnia 21 marca 2019 r. rozpoczynamy realizację Indywidualnego poradnictwa psychologiczno-społecznego dla grupy I w Lublinie zgodnie z harmonogramem, w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

Data aktualizacji 11.03.2019

Informujemy, że od dnia 11 marca 2019 r. rozpoczynamy realizację Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników/czek projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparcu o ścieżkę reintegracji dla grupy I w Lublinie zgodnie z harmonogramem, w ramach projektu ,,Zmiana na lepsze".

 

Wszelkie zapytania ofertowe związane z projektem znajdują się tutaj

Script logo